CrashCube
60-11
De maatschappij verandert snel, er is sprake van een toenemende digitalisering. Het is belangrijk als politie mee te gaan in deze ontwikkeling en de maatschappij verwacht dat ook. In motorvoertuigen wordt steeds meer digitale data opgeslagen. Tegelijkertijd zorgen nieuwe technieken zoals het anti blokkeer systeem (ABS) en het elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) voor steeds minder fysieke sporen. Digitale data is daardoor noodzakelijk geworden voor onderzoek naar ongevallen en misdrijven. Digitaal sporenonderzoek zal de huidige werkwijze grotendeels vervangen en de standaard worden bij ongevallen en misdrijven waarbij voertuigen betrokken zijn. In 2010 is de Politie Rotterdam-Rijnmond, in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut en de Rijksdienst voor het Wegverkeer en Rijkswaterstaat, gestart met het project Crash Cube. Doelstelling was de (door)ontwikkeling en forensische validatie van een ICT-toepassing waarmee voertuiggegevens, zoals snelheid, remgegevens, motorgegevens en boordcomputergegevens van de meest gangbare automerken in Nederland kunnen worden uitgelezen en verwerkt in één product. Dit heeft geleid tot operationeel inzetbare uitleessoftware en hardware voor ongevallenonderzoek. Daarnaast geeft deze techniek de mogelijkheid Vehicle Identification Number-gegevens (VIN) van auto’s en auto-onderdelen te traceren, waarmee diefstal van auto’s (onderdelen) effectief kan worden voorkomen en bestreden. Zowel de Crash- als de Vin Cube is in de praktijk (tevens in internationaal verband) toegepast bij operationele acties. Hieruit is gebleken dat beide tools een belangrijke meerwaarde hebben voor de operatiën. Vele landen hebben interesse in beide tools. De validatie is uitgevoerd door het Nederlands Forensisch instituut. De uit de Crash- en Vin Cube verkregen informatie is in rechtszaken als bewijs gebruikt en geaccepteerd.