De kracht van bloggen

61-01
Hoe ga je om met asociale burgers die ons werk moeilijk maken? Hoe leg je op een indringende wijze uit wat politiewerk is en waarom het soms heel bijzonder werk is? Ik heb al jarenlang de kracht van het bloggen ontdekt om mijn ervaringen te delen via het internet. Dat dit soms tot bijzondere ontwikkelingen kan leiden, ontdekte ik na mijn blog waarin ik het hufterige gedrag van weggebruikers maatschappelijk aan de orde stelde. Als motorrijder begeleidde ik langs een file een vader en een moeder naar hun stervende kind. Wat ik onderweg meemaakte, was ongekend. Dat heb ik opgeschreven in mijn blog. Het leidde tot duizenden hits. De dag na mijn blog stond de telefoon roodgloeiend en kon ik zowat in ieder TV programma komen opdraven. Mijn blog waarin ik een professioneel dilemma met mensen deelde, had kennelijk een gevoelige snaar geraakt en een discussie op gang gebracht.
Graag deel ik in de workshop mijn ervaringen met collega’s en ga ik graag het gesprek aan over wat de “kracht van bloggen” kan bijdragen aan de essentie van ons werk.