Ibn GHALDOUN, een meervoudig perspectief vanuit de politie op de grootste examenfraude ooit

61-04
In deze workshop wordt naar aanleiding van de grootste examenfraude ooit, een inkijk c.q. doorkijk gegeven in het opsporingsonderzoek (TGO) en SGBO dat is gestart. Het onderzoek en de gevolgen daarvan zijn nog steeds actueel. Er wordt ingezoomd op dilemma's en keuzes die zijn gemaakt. Daarnaast worden de diverse belangen en het samenspel geschetst van partijen als politie, justitie, onderwijsinspectie, schoolbestuur etc. Vanuit het TGO en het SGBO worden best practices, kritische succesfactoren en leermomenten belicht.