Schoolshooting Leiden, wat leer je ervan?

61-05
Op 21 april 2013 ontving de politie van Leiden van de politie uit Zurich informatie dat op een internet chatforum een dreigbericht zou staan. Soortgelijke informatie kwam even later binnen via www.politie.nl bij de Gemeenschappelijke Meldkamer.

Tomorrow, I will shoot my Dutch teacher, and as many students as I can. It will be on the news tomorrow, It’s a school in a Dutch city called Leiden and for more proof, I will be using a 9mm Colt Defender. I will be carrying a note with me when I go into the school which will explain why I did it. If the message of the note will not be published, a friend of mine will post it here on 4chan a day later.
Oh, and I’m using a proxy, the police is not gonna find me before tomorrow.”


Dit bericht leidde ertoe dat een groot aantal scholen besloten om hun deuren op 22 april te sluiten. Deze maatregel heeft geleid tot een forse ontwrichting van de lokale samenleving. In de daarop volgende dagen is grote inzet van de politie noodzakelijk geweest om het gevoel van onrust bij medewerkers, ouders en kinderen weg te nemen. Hoe deze dreiging is aangepakt, wordt tijdens deze workshop uiteengezet. Zowel de dilemma's als wat kan je leren van de aanpak, krijgen de aandacht.