Dilemma’s van Project X

61-08
Dilemma’s van de politie in de driehoek
De driehoek is voornamelijk bezig met de WAT-vraag. Tijdens de uitvoering van Project X was het SGBO/ROT bezig met de HOE-vraag. In hoeverre moet je als (politie)lid van de driehoek met de uitvoering/invulling van het SGBO bemoeien? Preparatie? Wat is mijn rol als politieman in de driehoek, hoe groot is mijn invloed? Moet de samenstelling van een driehoek aangepast worden per onderwerp? Zijn de overleg- en beslislijnen bij opschaling niet te lang?

Leiderschapsdilemma’s
Deze kwamen op verschillende koppelvlakken wel terug. Zijn we niet te lief voor elkaar? Onderschatten wij de noodzaak van sterke leiding op straat?
SGBO-Driehoek
ROT-SGBO

Communicatie Day After!!
Ook hier hebben we te maken met verschillende dilemma’s, zoals lang stilzwijgen in verband met het onderzoek van de commissie Cohen. Was dat een verstandige keuze?

Er is veel over gezegd en geschreven. Genoeg om een boeiend gesprek aan te gaan. Met mensen die het weten en met mensen die het niet weten.