Tentenkamp Ter Apel 2012 - Een indringende casus met uitdagende dilemma’s

Mei 2012, een groep vluchtelingen start een tentenkamp vóór het Aanmeldcentrum in Ter Apel. Zij protesteren tegen hun uitzetting en de in hun ogen onmogelijke terugkeer naar het land van herkomst. Het aantal vluchtelingen in het tentenkamp en het aantal dilemma's begint toe te nemen. Spanningen tussen de wensen van de landelijke politiek en de lokale openbare orde, de rol van de media binnen het frame van een disproportionele actie en het wanneer ingrijpen van welke overheidsinstantie met welke bevoegdheden. Uitdagende dilemma's in een casus die diepe indruk heeft achtergelaten.