Treinramp te Wetteren (België)

61-11
In de nacht van 3 op 4 mei 2013 ontspoorde en kantelde in Wetteren een trein met 13 wagons. Enkele van de wagons kantelden, vlogen in brand en bevatten het giftige en kankerverwekkende acrylnitril. Eén inwoner van de gemeente Wetteren stierf door de giftige gassen, een honderdtal inwoners moesten voor onderzoek of verzorging naar het ziekenhuis worden gebracht en binnen een straal van 500 meter moesten bijna tweeduizend mensen gedurende meerdere dagen worden geëvacueerd. Gedurende de acute fase van dit incident werden, gedurende 19 dagen, naast talrijke andere hulpverleners, de klok rond ook enkele honderden politiemensen ingezet! De grilligheid en onduidelijkheid naar de ware omvang van de ramp en naar de mogelijke weerslag van de schadelijke gevolgen ervan, plaatsten zowel politiechefs als politie-uitvoerders, net zoals de beleidsmakers en andere disciplines uit de hulpverlening, voor tal van dilemma's, waarop vooraf gemaakte afspraken en protocollen geen antwoord boden! Eerder opgedane ervaring en het gebruiken van 'het gezonde verstand' vormden derhalve vaak de leidraad tot het treffen van gepaste beslissingen. In deze workshop wordt een beeld geschetst van de politionele aanpak (binnen de Belgische context) van deze treinramp en wordt tevens ingezoomd op een aantal dilemma's waarmee de politie (zowel op het uitvoerend als het beleidsmatig niveau) mee werd (of nog wordt) geconfronteerd.