Daders, van kwaad tot erger


Hoe kleine criminaliteit uitgroeit tot een criminele carrière... en de methoden om dit proces te keren

Hadden we dit niet kunnen zien aankomen? Hoe vaak denken we dit niet in onze dagelijkse praktijk als we geconfronteerd worden met ernstige (gewelds)misdrijven? Dan ontdek­ ken we dikwijls dat er bij de dader(s) al langere tijd een ontwikkeling gaande is. En dat in een veel eerder stadium is vastgesteld dat er sprake is van een negatieve spiraal van norm­ afwijkend gedrag, verslaving, geweld en financiële problemen.


Vaak zijn daders als kind zelf slachtoffer geweest van geweld. Daders die vanuit kattenkwaad zijn doorgegroeid naar lichte vormen van criminaliteit en van daaruit steeds verder. Daders die vanuit een sociaal isolement steeds verder vervreemd raakten. Daders waarvan we ons af­ vragen, welke signalen hebben we gemist? Hadden we hun ontwikkeling kunnen ombuigen? Kortom: hadden we iets kunnen doen om deze criminele gedragingen eerder te stoppen?