Van fikkie steken tot schapen slachten
62-01
In deze workshop wordt de "loopbaan" van een inmiddels volwassen man belicht. Het betreft een autistische man die in zijn vroege jeugd is misbruikt. Hij is diverse keren met de politie in aanraking gekomen vanwege het uithalen van "kattekwaad". In de pubertijd werd hij zich er bewust van dat hij “anders” was dan zijn leeftijdsgenoten. Hierdoor miste hij iedere aansluiting, terwijl hij wel dezelfde "verwachtingen" en "behoeften" had. In die tijd maakte hij zich schuldig aan zedenmisdrijven. Frustraties, isolatie en de zoektocht naar spanning brachten hem zover dat hij overging tot het afslachten van dieren.