Herover ouderlijk gezag en doorbreek antisociaal gedrag
62-02
Jongeren die het verkeerde pad opgaan, hebben gewoonlijk zowel problemen thuis als op school en in de wijk. Ouders hebben niet veel meer te vertellen, er is weinig binding met school en van de leeftijdgenoten zijn alleen de slechte voorbeelden overgebleven. Om dit patroon te doorbreken, zet Multisysteemtherapie (MST) direct in op nauwe samenwerking van de ouders met school, de wijkagent en de jeugdpolitie. MST werkt aan huis met gemiddeld drie contacten per week en is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. In deze workshop worden voorbeelden uit de dagelijkse praktijk gegeven hoe politie en MST samenwerken om ouders weer meer invloed op hun kinderen te geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om veiligheidsplanning binnen het gezin en om monitoring op straat. Hierdoor wordt het veiliger zowel binnen- als buitenshuis en ontstaat er ruimte voor een positievere ontwikkeling naar volwassenheid. Goede samenwerking tussen politie en zorg heeft de toekomst!