Terreur achter de voordeur
62-04
Terreur achter de voordeur kent veel gradaties: Gemiddeld elke zes minuten komt er een melding huiselijk geweld binnen bij de politie en doen we interventies; daarbij vervalt een gezin regelmatig van kwaad tot erger. Totdat er alleen nog maar weerkerend geweld is met kwetsbare slachtoffers waaronder veel kinderen. Een gezinsdoding, zelfmoord en/of moord op de kinderen als bijvoorbeeld wraakneming naar de (ex) partners is soms het gevolg. Zo'n gebeurtenis is schokkend voor de familie, de buren en de bewoners van de wijk en voor politieagenten die ermee geconfronteerd worden.
In deze workshop wordt middels de film "Zingen in het donker" getoond hoe het volledig mis kan gaan in een gezin gedurende soms wel meerdere generaties. Ook wordt gesproken over de mogelijkheid om geweld in gezinnen eerder te signaleren en op tijd een effectieve interventie te doen, samen met de hulpverleners. Daarbij is het van belang dat in een gemeente en in de politieadministratie deze gezinnen bekend zijn opdat snel en vroegtijdig de geweldsspiraal kan worden doorbroken.

N.B. Deze workshop duurt twee workshoprondes