Crimineel als adolescent, mishandeld als kind?
Veel Nederlandse gemeenten kampen al jaren met overlast en criminaliteit veroorzaakt door een aantal Marokkaans-Nederlandse jongens van de tweede (en derde) generatie. Deze jongens gedragen zich hinderlijk, maken zich schuldig aan vernielingen, bedreigingen en intimidatie, maar ook aan ernstigere vormen van criminaliteit, zoals vermogensdelicten en geweldsdelicten. Belangrijk is dat hier twee onderscheiden problemen spelen wat betreft de relatie geweld en etniciteit. Enerzijds is er meer geweldcriminaliteit buitenshuis onder allochtone jongens, in het bijzonder Marokkaans-Nederlandse jongens. Daarnaast is er een verband tussen een problematische gezinsachtergrond en jeugdcriminaliteit en in dat verband wordt verondersteld dat er in het bijzonder een relatie is tussen geweld buitens- en binnenshuis. Tegen deze achtergrond zou er mogelijk een verhoogd geweldprobleem binnenshuis bij allochtonen spelen.

Tijdens de workshop zal worden in gegaan op de relatie tussen geweld binnenshuis en geweld buitenshuis. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het feit dat Marokkaans-Nederlandse jongens vaker worden blootgesteld aan alle vormen van kindermishandeling en dat deze verschillen van voldoende omvang zijn om de waargenomen verschillen in criminele betrokkenheid deels te verklaren. Tevens wordt stilgestaan bij wat dat betekent voor de preventie en interventie van jeugdcriminaliteit.