Virtuele ontsporing, een Rotterdamse casus
62-08
Welke ellende veroorzaken hackers en waarom ontsporen zij virtueel? De Rotterdamse casus, waarbij een jongeman in duizenden computers malware heeft ingebracht, maar ook op afstand pornografische opnames maakte van mensen die zich hier niet van bewust waren, schoolopdrachten manipuleerde, een staatsexamen openbaar maakte en gevoelig beeldmateriaal van slachtoffers zelf op hun eigen social media sites plaatste, zichtbaar voor al hun vrienden.
Is deze Rotterdamse hacker nu een klokkenluider, een digitale gluurder of een crimineel? Het onderzoek naar de 19-jarige hacker uit Rotterdam richtte zich op het vaststellen welke handelingen deze hacker heeft verricht, welke consequenties dit heeft gehad en wat zijn beweegredenen zijn geweest. In deze workshop zal de multidisciplinaire aanpak van het onderzoek naar een 19-jarige Rotterdamse hacker worden toegelicht. Strategieën op het gebied van de digitale en tactische opsporing, maar ook het gebied van communicatie en preventie zullen aan de orde komen. De belangrijkste keuzes en leermomenten zullen daarbij ook met de bezoekers van deze workshop worden gedeeld.