Vroegsignaleren en Doorverwijzen
62-11
Crimineel gedrag komt niet uit de lucht vallen. Er zijn duidelijke signalen als kinderen op het verkeerde pad terecht komen. Criminaliteit ontwikkelt zich in vaste patronen. De workshop gaat over het gedrag en de signalen van kinderen die zich dreigen te ontwikkelen tot criminelen van de toekomst. De politie heeft een belangrijke rol in de vroegsignalering van deze kinderen en werkt conform het landelijk vastgestelde werkproces 'Vroegsignaleren en Doorverwijzen'. Kijkend naar de Transitie Jeugdzorg is de vraag op welke wijze dit werkproces in de toekomst voortgezet gaat worden.