Doorontwikkeling shortlist jeugdgroepen
62-12
We weten al langere tijd dat jeugdgroepen een grote rol spelen bij het ontstaan, in stand houden en doorontwikkelen van jeugdcriminaliteit. Mede daarom inventariseert de politie al jaren jeugdgroepen. Dit gebeurt door middel van de Shortlist Beke. De inventarisatie is mede de basis voor het prioriteren van de groep om vervolgens, onder centrale regievoering, eventueel te komen tot een integraal plan van aanpak.
De wereld verandert echter snel. Zeker als het gaat om het jeugddomein. Nieuwe instrumenten verouderen in een rap tempo en sluiten onvoldoende aan bij maatschappelijke ontwikkelingen. Reden waarom vanuit de Nationale Politie een landelijke werkgroep jeugdgroepen is samengesteld met als doel om - rekening houdend met bestaande werkprocessen - de shortlist te verbeteren en waar kan toekomstbestendig te maken. Tijdens de workshop wordt u meegenomen in de stand van zaken tot nu toe. Wat is er al gebeurd en welke besluiten zijn er genomen? Maar ook: hoe ziet de verbetering er uit, wat gaat onze collega op straat er van merken en wat is de vernieuwde rol van de wijkagent? Wat betekent regievoering en voor wie is deze? Hoe ziet de verbinding er uit met bestaande werkprocessen, automatisering en ketenpartners? Wat moet er nog gebeuren? Graag gaan we met u in gesprek om u mee te nemen in de ontwikkelingen.