Wat kan herstelbemiddeling opleveren voor slachtoffers? En in hoeverre draagt herstelbemiddeling ertoe bij dat daders minder recidiveren?
62-14
We zien dat herstelbemiddeling tussen slachtoffer en dader steeds meer in een behoefte voorziet en naar verwachting steeds vaker toegepast gaat worden. Wat kan herstelbemiddeling opleveren voor slachtoffers? In hoeverre draagt herstelbemiddeling ertoe bij dat daders minder recidiveren? En op welke manier speelt herstelbemiddeling een rol binnen de ZSM-procedure? Dergelijke vragen staan centraal in de workshop die wordt gegeven door Slachtofferhulp Nederland en Slachtoffer in Beeld.