NSS

„het waren twee geweldige dagen”
Het was ‘truly gezellig’. Met die woorden sloot Obama zijn bezoek aan de Nuclear Security Summit (NSS) af. De NSS was niet alleen een ‘gezellig’ evenement, maar de grootste inter- nationale conferentie ooit in Nederland. Tegelijkertijd was het de primeur voor het nationaal SGBO en een ‘stresstest’ voor het optreden als één nationale politie.


Door politie en haar partners is een enorme inspanning geleverd om de conferentie veilig te laten verlopen. Er is op zoveel plaatsen en onderwerpen gewerkt dat zelfs de vele collega’s die hieraan een bijdrage hebben geleverd, maar een deel hebben gezien van wat zich achter de schermen heeft afgespeeld. Variërend van het samenstellen van veiligheidsbeelden en sensing tot de ontwikkeling van een mobiliteitsaanpak en scenario-denken. Van het bewa- ken van een straat tot aan het bewaken van het luchtruim en de territoriale wateren. De voorbereiding was lang en intensief. Zo is er uitvoerig getraind, op een manier die nog niet eerder is gedaan binnen de Nederlandse politie. Op vele fronten werd samengewerkt zoals met Defensie, het NFI en particuliere technologiebedrijven. Door de voorbereiding, samen- werking en het brede takenpakket heeft de NSS een reeks van innovaties en nieuwe werk- wijzen opgeleverd. Op de komende NIK-themadag geven we een overzicht van deze spin-off en krijgt u een kijkje achter de schermen.

Kortom, de moeite waard om tijdens de NIK-themadag stil te staan bij de prestaties en vernieuwingen. Wat ging goed en wat kunnen we als nationale politie leren voor de toekomst?