Verkeersgeleidingscentrale binnen Nationale Politie

63-03
Tijdens de NSS was binnen het Nationale SGBO de knop Mobiliteit ingericht. Voor de NSS had de knop veel verantwoordelijkheden. Een aantal voorbeelden: mobiliteitsgarantie Randstad, ongevalsafhandeling in bron- en effectgebied, bepaling routes VIPs, verkeersmaatregelen en planning VIP ritten. Dit alles in overeenstemming met de vele interne en externe partijen. In deze workshop wordt ingegaan op het concept Verkeersgeleidingscentrale (VGC) binnen de knop Mobiliteit. De VGC was de dagelijkse aansturing van de knop Mobiliteit tijdens de NSS. Het concept is niet helemaal nieuw. Tijdens de Kroning is in Amsterdam gebruik gemaakt van een VGC, dit is verder ontwikkeld in de aanloop naar de NSS. Voor de VGC werd onder andere een software toepassing ontwikkeld in samenwerking met SAAB. In samenwerking met SAAB is het bestaande planning- en controlsysteem SAFE doorontwikkeld wat alle ritten van hoogwaardigheidsbekleders tijdens de NSS overzichtelijk hield.