Handhaven netwerken

63-04
Handhaven netwerken (HHN), alledaags politiewerk bij grootschalig politie-optreden of is het meer? Voor het eerst landelijk uitgerold tijdens de NSS en de vraag is hoe nu verder. HHN beweegt zich op het snijvlak van verschillende SGBO knoppen met name Ordehandhaving, Informatie, Opsporing en Communicatie. HHN werkt niet alleen extern maar ook politie intern. Wat is de betekenis daarvan en wat leverde dit ons op tijdens de NSS? We delen ervaringen met demonstranten, actiegroepen en collega’s in binnen- en buitenland..