No limits

63-05
Nooit eerder stond de Nederlandse politie voor een uitdaging als de NSS 2014. De grootste veiligheidsoperatie ooit in Nederland en de Nationale Politie die moet zorgen voor een veilig, waardig en ongestoord verloop van de NSS terwijl ze midden in de grootste reorganisatie in haar bestaan zit. De logistieke ondersteuning van deze mega-operatie vormde een uitdaging op zich, maar met een bedrijf dat nog ín de steigers staat, werd daar nog een dimensie aan toegevoegd. In deze workshop bieden de nationale hoofden Ondersteuning van het NsGBO NSS 2014 je een kijkje achter de schermen van deze complexe logistieke operatie. Daarbij staan ze nadrukkelijk stil bij de ervaringen die de Koninklijke Landmacht heeft bij het vormgeven van de logistieke operatie bij recente vredesmissies en oefeningen en wat deze ervaringen kunnen betekenen voor de politie. Een workshop waarin je uitgenodigd wordt om mee te denken over de rol en positie van 'logistiek' bij grootschalige politie inzetten en de consequenties voor de organisatie.