Verbeteren door te doen

63-06
De Politie is van nature geen oefenorganisatie. Onderwijs wordt verzorgd door de Politieacademie. Verbeteren en ontwikkelen gebeurt bij voorkeur vanuit de praktijk, in de lijn. Grootschalig gecontroleerd testen en valideren is een fenomeen waarmee mondjesmaat ervaring wordt opgedaan. In de preparatie voor de NSS in 2014 werd niet alleen een opleidingsprogramma opgesteld, maar ook een uitgebreid en doordacht, deels multidisciplinair, training- en oefen- (of test)programma ontwikkeld en uitgevoerd. Op basis van een gedegen analyse en een strakke regie op de uitvoering, ondersteund door een digitaal draaiboek, werden de belangrijkste delen van het operationele plan getest, doorleefd en waar nodig en mogelijk, aangepast. Zonder inhoudelijk uit de school te klappen (een veilige leeromgeving vereist vertrouwelijkheid), wordt in deze workshop de werkwijze, het ontstaan ervan en de ervaring ermee toegelicht. We gaan in gesprek over de vraag op welke wijze de methode bruikbaar is en kan worden ingevoerd als standaard of doctrine bij de Politie.