Den Haag blijft bereikbaar

63-07
Voor een veilig en waardig verloop van de NSS waren grootschalige verkeersmaatregelen nodig.
De verantwoordelijke mobiliteitsmanagers van de politie en de gemeente Den Haag geven een toelichting op de organisatie van de mobiliteit binnen de stad. Thema's die in deze workshop aan de orde komen zijn onder meer:
- wat sluit je af en hoe hou je de stad toch bereikbaar?
- welke dilemma’s doen zich voor bij het zoeken naar de juiste balans tussen veiligheid en mobiliteit?
- de besluitvorming over concrete verkeersmaatregelen versus de complexe gezagsstructuur .
Ingegaan wordt verder op kritische succesfactoren en leerpunten, bijvoorbeeld in de in de communicatie naar bewoners, bedrijven en weggebruikers en in het verlengde daarvan de
samenwerking tussen politie en gemeente.