Forensisch onderzoek bij nucleaire veiligheids incidenten

63-12
Forensisch onderzoek op een plaats delict waar radioactief materiaal aanwezig is vergt een andere aanpak van het onderzoek ter plaatse, maar ook welke onderzoeksvragen worden gesteld en hoe worden deze afgestemd en uitgevoerd. Ook de interpretatie van de onderzoeksresultaten met betrekking tot het radioactieve materiaal behoeft verduidelijking. In het kader van de NSS 2014 heeft het NFI de resultaten van een onderzoeksprogramma gepresenteerd dat betrekking heeft op de samenwerking tussen de forensisch onderzoekers en de onderzoeksinstellingen. In dit onderzoeksprogramma zijn ter ondersteuning van de samenwerking bij het forensisch onderzoek een 1) Nuclear Forensics Lexicon, een begrippen en definitielijst, een 2) Compendium van Good Practices, een inventarisatie van internationale onderzoeksmethoden die worden gebruikt en een 3) opleiding- en trainingcurriculum ontwikkeld. Gezien de aard van een nucleair veiligheids incident dat vaak grensoverschrijdend is, zijn deze producten in het Engels ontwikkeld.
De workshop is opgezet om gezamenlijk de aanpak van het forensisch onderzoek bij een incident waar radioactieve materialen zijn vrijgekomen te bediscussiëren en uit te werken. Hierbij komen zaken aan de orde zoals veiligheid van de onderzoeker, de onderzoeksvragen, het onderzoek en de interpretatie van de resultaten.