Beeldinformatie en positiegegevens als onderdeel van de operationele informatievoorziening tijdens de NSS 2014

63-14
Tijdens de NSS 2014 is het Landelijk Operationeel Netwerk (LON) ingezet voor de distributie van camerabeelden van en de uitwisseling van positiegegevens. Hiermee was het LON onmisbaar voor de operatie. Tijdens de workshop worden de basisprincipes van command en control en netcentrisch werken ruimschoots besproken. Met een actueel, gemeenschappelijk beeld (common operational picture) wordt ‘situational awareness’, onderlinge afstemming, versnelling van de beeldvorming/besluitvorming en een verbetering van de operationele aansturing gecreëerd. Hierdoor kon het gebruik van schaarse communicatiekanalen tijdens de NSS 2014 worden beperkt en werd de effectiviteit van de inzet enorm verhoogd.
Tijdens de workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:
- inrichting en gebruik van tijdelijke commandoposten;
- camerabeelden landingsbaan Schiphol, World Forum, complete route, hotels en andere bijzondere plaatsen;
- camerabeelden Live View, Mobile View en Heli View;
- real-time informatiebus en positiegegevens voertuigen
Tijdens de workshop worden ook de ervaringen gedeeld met betrekking tot de uitrol en het technische- en operationele beheer.