Een geweld(ad)ige praktijk


Geweld is een hot issue. Het staat hoog op de politieke agenda. Dagelijks wordt de politie letterlijk en figuurlijk met geweld geconfronteerd. Geweld is echter ook een containerbegrip; er valt van alles onder. Een van de meest aansprekende vormen van geweld is die in het publieke domein: uitgaansgeweld, geweld met oud en nieuw, geweld in bepaalde wijken. Teveel om op te noemen. Daarnaast doet geweld zich voor op bepaalde gebieden als verkeer en voetbal. Wegpiraten en hooligans zijn inmiddels ingeburgerde begrippen.
Naast huiselijk geweld is eergerelateerd geweld een fenomeen dat de laatste jaren redelijk nieuw is voor de politie. Natuurlijk mag niet vergeten worden het geweldgebruik tegen en ook door de politie. Kortom, geweld kent vele uitingsvormen.

Hoe moet de politie hiermee omgaan, wat kan zij hiertegen doen? Er wordt veel onderzoek gedaan naar diverse vormen van geweld hetgeen leidt tot veel aanbevelingen, er wordt samengewerkt in ketens, er worden allerlei trainingen gegeven hoe met geweld om te gaan. Daarnaast zijn er de nodige instrumenten ontwikkeld variërende van daderbehandelingen en huisverboden tot alarmknoppen.

Op de komende NIK-themadag, die plaats vindt op 17 januari 2008, besteden we aan dit thema uitgebreid aandacht. Met een veelheid aan workshops en een goede inleider worden vele facetten van de problematiek alsmede oplossingsrichtingen belicht. Iedere collega wordt op de een of andere manier met dit onderwerp geconfronteerd. Dat kan en is haast niet anders. Deze themadag is dus een must voor een ieder werkzaam binnen de politie.