Politie en InternetBen jij al echt online?
Kansen en bedreigingen door internetgebruik bij de politie

De maatschappij waarin wij ons politiewerk doen, kent al een groot aantal jaren een virtueel deel; internet. Was dit in het begin van de jaren negentig vooral een medium waarmee je informatie kon vinden, sinds een aantal jaren is het veel meer dan dat. Steeds meer menselijk gedrag is gedigitaliseerd, dit geldt bijvoorbeeld voor het zoeken naar een partner of het afhandelen van je bankzaken. Je kunt zelfs je eigen film uitbrengen, met jezelf in de hoofdrol en ook een tweede leven leiden op 'Second Life'. Door dit soort nieuwe mogelijkheden is de praktische betekenis van de virtuele wereld steeds groter geworden, evenals de gevaren. Gevaren voor de burger, maar ook voor ons als organisatie en vergeet niet de gevaren voor individuele collegae.

Politiemensen die gefilmd worden en hun optreden terug zien op YouTube of privé-foto's van collegae die uit Hyves gekopieerd worden zijn slechts twee voorbeelden. Maar daarnaast geeft internet ook heel veel kansen zoals het gebruik van YouTube als opsporingsberichtgeving of Hyves bij het vinden van verdachten. Maar beseffen wij de impact van deze moderne ontwikkelingen wel voldoende en maken we er wel optimaal gebruik van? Of kunnen we hierin echt nog flinke stappen maken? Gelukkig zijn er op verschillende plaatsen interessante (en leuke) initiatieven gaande. Op de komende NIK-themadag willen we deze daarom presenteren.

Kortom, wilt u alles weten over de gebruiksmogelijkheden van internet in het dagelijkse politiewerk kom dan naar de komende NIK-themadag.