Gebiedsgebonden werk,


de basis van ons succes

Gebiedsgebonden politie is bij de politie een ingeburgerd begrip. Wij hebben allemaal een beeld over wat het is, hoe het in ons eigen korps is georganiseerd en hoe het dagelijks politiewerk er uit ziet. Eigen handelen, inzichten en ervaringen geven kleur aan dat gebiedsgebonden werk. Bovendien zijn politiemensen ook zeer betrokken bij dat werk. Maar hoe betrokken zijn wij eigenlijk bij de burger? Voor onder meer de veiligheid en leefbaarheid van die burger doen we het toch allemaal? Hoe delen wij onze ervaringen? Zowel
met elkaar als met de burger. De ervaringen bij de politie worden steeds groter en efficiënt en professioneel werken is al jaren het credo. Genoeg ervaringen om te delen zou je zo denken. Nu moeten we het ook gaan doen!

In 2006 heeft een werkgroep het Referentiekader Gebiedsgebonden Politie gemaakt. Voor het eerst is voor de Nederlandse politie vastgelegd wat de kaders van Gebiedsgebonden politie waren, zonder precies voor te schrijven hoe we het moesten gaan invullen.
Tijdens deze NIK-themadag, die georganiseerd is in samenwerking met politiemensen uit het veld, wordt aangegeven hoe het bij politie Nederland is ingevuld. Deze themadag wil een podium zijn om de belangrijkste ervaringen en resultaten op GGP-gebied met elkaar
te delen. Resultaten, die innovatief zijn en een bijdrage leveren aan goed politiewerk.

Als u antwoorden zoekt op vragen als:
- Hoe zijn andere korpsen ermee aan de slag gegaan? Wordt hierop in de organisatie gestuurd?
- Wat merkt de burger ervan? Kennen we de wensen van die burger? Is die burger echt belangrijk geworden? en
- Hoe ziet het praktisch werk van de wijkagent er anno 2008 uit?

neem dan deel aan deze themadag, die plaatsvindt op 9 oktober a.s. En neem de oogst van de projecten, experimenten en innovaties, die aan de orde komen in de diverse workshops, mee naar uw GGP-praktijk.