For your eyes only


Digitale tools voor de opsporing

Op 6 november jl. ging de nieuwste James Bond film in Nederland in première. Special Agent 007 is misschien wel van alle crimefighters de meest bekende persoon die sinds jaar en dag intensief ondersteund wordt met slimme en leuke gadgets die zijn werk eenvoudiger en effectiever maken. “Q” levert hiervoor innovatie na innovatie. James Bond is weliswaar fictie, maar in de huidige tijd van toenemende informatisering en digitalisering maken we als Nederlandse politie ook meer en meer gebruik van slimme tools. Hoe staat het met de digitale gadgets bij onze eigen crimefighters en welke hulpmiddelen maken het werk van onze rechercheurs eenvoudiger en mogen we binnen ons wettelijk kader gebruiken?

In ieder korps loopt er wel een “Q” rond die slimme dingen heeft bedacht, die breed toepasbaar zijn. Op de komende NIK-themadag zetten we daarom graag een aantal (digitale) tools en werkwijzen voor de opsporing in de spotlights, die het werk in de opsporing sneller, slimmer en effectiever maken en ook uw werk kunnen ondersteunen.