IGP hoe staat het er mee;

drie jaar later

Ruim drie jaar geleden was een NIK-themadag volledig gewijd aan Informatie Gestuurde Politie. Er was enorm veel belangstelling voor deze dag met workshops die lieten zien hoe de eerste denkbeelden over IGP in de praktijk vorm kregen. Het waren vaak ook eerste denkbeelden; eerste stapjes op het informatieterrein waardoor de sturing op politiewerk zou gaan veranderen. Hoe staan we er nu, na drie jaar ontwikkelingen voor? Het programmabureau Abrio, als aanjager van IGP, bestaat niet meer. Het Nationaal Intelligence Model (NIM) met het programma Intelligence inmiddels wel. IGP is door de Raad van Hoofdcommissarissen geborgd in Politie in Ontwikkeling. Het is dus niet meer vrijblijvend.

Maar hoe gaat dat dan nu in de praktijk? Hoe zorgen we ervoor dat we alle ver zamelde informatie ook gericht inzetten? In een groot aantal korpsen zijn informatie organisaties opgericht, zijn de informatieprocessen geprofessionaliseerd, zijn veel nieuwe informatie producten bedacht en ingevoerd en zijn op de ICT-portefeuille hele grote stappen gezet. Met andere woorden informatie en informatiesturing zijn niet meer weg te denken in het dagelijkse politiewerk.

Het is dus nu het juiste moment om over IGP weer een NIK-themadag te organiseren. Waar in het oog springende initiatieven worden gepresenteerd die binnen de Nederlandse politie de afgelopen periode zijn genomen. Bent u ook zo nieuwsgierig naar de huidige stand van zaken, wilt u ook frisse ideeën opdoen om binnen uw korps een stap verder te komen en wilt u ook leren en genieten van collega’s en vakbroeders? Laat u informeren. Want met informatie wordt het buiten veiliger!Op deze dag werd tevens de Politie Innovatie Prijs 2008 uitgereikt.