Op sporen richting de toekomst;

een spiegel op ons werk

De politie staat altijd in de schijnwerpers. In goede tijden, maar ook in slechte tijden. Ons werk brengt dat nu eenmaal met zich mee. Als we zaken tot een mooie oplossing brengen delen we dat vol trots en tonen we iets van de magie van goed politiewerk. Echter ook als
zaken tot een minder goed einde komen en ook als we fouten maken, wordt dit gezien en zijn we onderwerp van menig discussie. Dat is niet altijd even leuk of makkelijk, want het is eigenlijk onze eer te na dat er dingen fout gaan. Echter ook in deze situaties zijn we professioneel. We willen leren van onze fouten en zijn bereid om ons vak continu te verbeteren.

Naar aanleiding van de Schiedammer Parkmoord ontstond het Programma Versterking Opsporing en Vervolging (PVOV). Inmiddels is dit voortgezet in een aantal thematische verbeterprogramma’s. In deze programma’s en in een groot aantal ontwikkelingen daar
omheen zijn verbeteringen bedacht en ingevoerd die de kwaliteit van ons opsporingswerk hebben vergroot. Op de komende NIK-themadag willen we u veel van deze verbeteringen laten zien. Innovaties in het werk, succesvolle onderzoeken, nieuwe methodes en inter-
ventietactieken; ze komen allemaal aan de orde.

Het wordt een mooie dag voor iedere professional in de opsporing en daarbuiten, die niet bang is om in de spiegel te kijken om te leren van dat wat we goed doen en van de fouten die we onder ogen durven zien. De politie staat altijd in de schijnwerpers. In goede tijden, maar ook in slechte tijden. Ons werk brengt dat nu eenmaal met zich mee. Als we zaken tot een mooie oplossing brengen delen we dat vol trots en tonen we iets van de magie van goed politiewerk. Echter ook als zaken tot een minder goed einde komen en ook als we fouten maken, wordt dit gezien en zijn we onderwerp van menig discussie. Dat is niet altijd even leuk of makkelijk, want het is eigenlijk onze eer te na dat er dingen fout gaan. Echter ook in deze situaties zijn we professioneel. We willen leren van onze fouten en zijn bereid om ons vak continu te verbeteren.