Groots schalig optreden


Mono- en multidisciplinaire professie

Het komt gelukkig niet vaak voor. Maar als het gebeurt, dan zetten we alles op alles om ons werk optimaal te kunnen verrichten. Grootschalig optreden blijft een apart fenomeen in ons werk. Of het nu goed voor te bereiden is of dat het ons plotseling overkomt. We opereren als politie niet alleen. Grootschalig optreden vraagt om nauwe samenwerking met partners: brandweer, GHOR en gemeentes. Grootschalige en bijzondere gebeurtenissen vragen om improvisatie, speciale vaardigheden, andere routines en heel veel professie. 
Ook de kwaliteit van de informatiestroom in zo'n situatie richting collega's, hulpverlening en media speelt een cruciale rol in de beeldvorming over de geleverde prestatie. Dit zowel tijdens het optreden als achteraf. En achteraf valt er vaak veel uit te leren. Juist omdat de omstandigheden zo bijzonder en zeldzaam zijn.
 

Op de NIK-themadag van 14 januari a.s. wordt uitgebreid stil gestaan bij grootschalig optreden. We staan stil bij bijzondere gebeurtenissen uit het afgelopen jaar en blikken vooruit naar het komende jaar. We laten partners aan het woord en we laten moderne en handige hulpmiddelen zien. In alles delen we ervaringen en beelden rondom dit thema.
Met andere woorden, de komende NIK-themadag wordt weer een dag om veel van te leren en te genieten van politiewerk onder de meest bijzondere en moeilijke omstandigheden.