Ik zie, ik zie, wat jij niet zietDe Nederlandse politie is maatschappelijk goed verankerd en daar zijn we erg trots op. Dat draagt bij aan onze legitimiteit. We weten zo wat er in de maatschappij speelt. Dat geeft ons mogelijkheden om daarop in te spelen met beleidskeuzes, met onze processen en met ons handelen. Maar de maatschappij om ons heen staat niet stil. Veranderingen zijn aan de orde van de dag en datgene dat gisteren nog onwerkelijk leek is morgen realiteit.

Kees Hogeveen

Hoe houden we zicht op deze dynamische buitenwereld? Hoe weten we wat er leeft? Welke kansen en mogelijkheden hebben en zien wij om op deze dynamiek te anticiperen? Wat zijn daarvan de gevolgen voor ons beleid, voor onze keuzes en voor onze operationele onder- zoeken? Maar ook, hoe krijgen we zicht op het onzichtbare in onze maatschappij? Welke fenomenen dienen zich aan achter de horizon? Ontwikkelingen die nu ogenschijnlijk geen punt van zorg zijn maar die dat op termijn zeker kunnen worden. Kortom, zien we wat we kunnen zien en wat willen we nog meer zien? En is dat dan ook mogelijk?


In de komende NIK themadag worden dergelijke vragen onder ogen gezien. Welke kansen kunnen we benutten om letterlijk en figuurlijk een beter zicht op de buitenwereld te krijgen, welke instrumenten zijn hier voor ontwikkeld en welke mogelijkheden bieden die ons? Hierbij gaat het van cameratoezicht tot strategische analyses en van fenomenen als identiteits- diefstal tot de vervlechting van onder- en bovenwereld. Good practices uit de politiewereld, maar ook vanuit BOD-en, KMar en NCTB zullen de revue passeren.
Kijk met ons mee naar buiten, en soms ook naar binnen, op 7 oktober a.s. opdat we straks ook echt van buiten naar binnen kunnen gaan kijken.