Trots op ons vak, met gezag op straat


Hoewel je kunt zeggen dat politiewerk van alle tijden is en door de jaren heen iets vanzelfsprekends heeft, weten onze collega's die dagelijks in de praktijk werken dat de werkelijkheid iets genuanceerder is.


Kees Hogeveen

Op straat is geen situatie gelijk, geen burger reageert hetzelfde en iets aannemen omdat 'oom agent' iets zegt is iets van 'vroeger'. Goed politiewerk leveren gaat niet vanzelf. Het vraagt goed inschattingsvermogen en veel tact. Uit het hele scala aan interventie-mogelijkheden van terughoudend zijn tot doorpakken worden dagelijks keuzes gemaakt. Het zijn vaak keuzes die de individuele collega in een 'split second' neemt en die niet alleen gevolgen hebben voor het optreden van dat moment, maar vaak ook voor de uitstraling die we als politie in het geheel hebben.

Als deze keuzes goed uitpakken dan handelen we met gezag en kunnen we met recht trots zijn op ons optreden. Als de keuzes minder goed uitpakken dan kunnen we hiervan leren. Hoe herwin je het gezag op straat?

Jan Stikvoort

Op deze NIK-dag stonden we hier uitvoerig bij stil. Hoe kun je als collega nog beter de juiste inschatting en keuze maken waardoor je het gezag op straat weet te krijgen en de trots op ons vak wordt gevoed. In de workshops zagen we diverse mogelijkheden van trainingen, theorieën, maar uiteraard ook van ervaringen van andere collega's. Hoe zij het gezag op straat wisten te behouden of juist terug te winnen. Workshops die één ding gemeen hadden; mogelijkheden schetsen om jouw werk nog beter te krijgen.

Want kwalitatief politiewerk wordt door iedere individuele politiemedewerker gemaakt. Het levert ons gezag op straat en maakt ons trots op ons vak.