Het nieuwe politiewerken


meer ruimte voor de praktijk, minder achter het bureau


Kees Hogeveen

53hal
Meer tijd voor het werk op straat en minder tijd besteden achter het bureau. Dat is wat politiemensen het liefst willen. Het gaat er tenslotte om dat we zichtbaar zijn voor burgers, actief zaken aanpakken en zoveel mogelijk tijd besteden aan het echte politiewerk. Het ver- zet tegen de bureaucratie wordt steeds sterker.
Minister Opstelten

De minister heeft een aanvalsplan opgesteld om ons werk te ontdoen van belemmeringen om zodoende meer ruimte te geven voor ons vak en onze professionaliteit. Veel ontwikkelingen waar we als korpsen al mee bezig zijn, krijgen nu ook de (politieke) aandacht en ondersteuning die ze verdienen.

53opstelten
Door het hele land zijn initiatieven gaande om ons politiewerk te verbeteren, te versnellen en effectiever te maken, zoals versnellen van de procedure bij aangehouden verdachten, aan- pak van overlast in de buurt, directe afhandeling in de opsporing en slimme samenwerking met partners.