Voorwoord Allround Blauw jaargang 2 nummer 10


(auteur Gerda Preusting)

Als voorzitter van het Netwerk voor Innovatie en Kwaliteit
voor de Nederlands Politie (NIK), zeg ik samen met mijn bestuursleden, dat wij trots zijn op het feit dat wij alweer vijftien jaar als NIKbestaan.’Het NIK in de Reehorst te Ede’ is niet alleen een begrip binnen de Nederlandse Politie geworden, maar inmiddels ook daar buiten.Voor de internationale contacten nodigen wij onder andere ook Belgische collega's uit.Tevens zien wij steeds meer collega's van de Koninklijke Marechaussee en andere overheidsdiensten, die raakvlakken met de politie hebben, ons congres bezoeken, en daaraan ook een werkelijke bijdrage leveren middels workshops. Het heeft voor alle partijen een meerwaarde,om elkaar op professionele wijze te ontmoeten en van elkaar te leren. Door onze goede naam, die wij in de loop der jaren hebben opgebouwd, komt het steeds meer voor dat men vanuit het land ideeën aandraagt, met daarbij meestal de vraag of wij in gezamenlijkheid een NIK-congres kunnen organiseren. Dit doen wij graag, maar we houden altijd de regie op de te organiseren themadag zelf in handen, en hebben de wens van onze congresbezoekers daarbij goed in het vizier. Onze ervaring is dat je spits moet blijven en die thema's moet brengen die op dat moment binnen politie Nederland spelen. Het zijn namelijk de politiecollega's die op straat werken waar wij het met name voor doen en het thema moet hen aanspreken.

De eindredactie van het blad Allround Blauw is bij de laatste NIKthemadag te gast geweest en heeft de themadag ‘Op sporen richting de toekomst; een spiegel op ons werk’ bijgewoond. Er is op een mooie manier samen gewerkt en het artikel in dit blad geeft een goede indruk van wat er allemaal aan te pas komt om zo'n themadag te organiseren.Het is mooi om te zien met welk enthousiasme de collega's iets komen vertellen over hun eigen werk tijdens dit congres. Hieruit blijkt dat politiemensen in het land nog steeds trots zijn op hun vak en graag aan hun collega's willen laten zien waar zij mee bezig zijn. Er zijn ruim zeshonderd deelnemers die de kans krijgen om de workshops te bezoeken en te ervaren wat er allemaal op innovatief gebied binnen hun vak gebeurt. Er gaat de komende tijd binnen politie Nederland weer een aantal zaken veranderen. Ik ga er vanuit dat de NIKthemadagen ook aan deze veranderende omstandigheden een goede bijdrage kunnen leveren.Want het blijkt al vijftien jaar dat de NIKthemadagen een stabiele factor zijn en een innovatieve en bindende bijdrage leveren aan politie Nederland. Tevens is binnen veel korpsen aan te tonen dat het bezoek aan de NIKthemadagen tot verbeteringen hebben geleid. Ik sluit af met enkele opmerkingen die wij kregen uit de evaluatie naar aanleiding van de laatste NIK themadag en ik wens u veel leesplezier met dit nummer van Allround Blauw.
• Mooie en interessante/leerzame dag (123 x genoemd)
• Veel diversiteit in het aanbod van de workshops
• Te veel goede workshops op één dag, keuze maken is lastig
• Ik kijk uit naar de volgende aankondiging.

Ik nodig u uit op de volgende NIKthemadag die zal gaan over "GROOTS schalig optreden Mono- en multi-disciplinaire professie "en op 14 januari 2010 in de Reehorst in Ede wordt gehouden.


Ga naar de Reportage >