De politie als vitale partner.

Wat is de rol van de politie in de veiligheidsregio bij langdurige uitval van vitale infrastructuur?

Deze workshop gaat nader in op de volgende vragen: Wat doet precies een veiligheidsregio en waar raakt dit de politieorganisatie? In welke bestuurlijke en operationele netwerken opereert de politie bij uitval van vitale infrastructuur, zoals langdurige stroomuitval? Geen elektriciteit, dus geen verbindingsmiddelen meer? Precies! Zijn we daar met z´n allen wel op voorbereid? En wat zijn in dit geval de rollen, taken en bevoegdheden van alle betrokken partners? De workshop geeft tevens inzicht in de relatie tussen de politie en de veiligheidsregio en de stand van zaken rondom de invoering van de Wet op de Veiligheidsregio´s.