De Leider COPI en de Leider ROT zijn bijna altijd een brandweerman.

Laat dat vooral zo blijven!

De Wet op de Veiligheidregio’s is voor ons allen aanstaande. Naast deze wet is er een Ontwerpbesluit personeel veiligheidsregio’s in behandeling. Vanuit dit ontwerpbesluit heeft het ministerie van BZK aan CENS2 de opdracht gegeven drie nieuwe opleidingen te laten ontwikkelen. De eerste opleiding is voor de Leider Commando Plaats Incident (COPI), de tweede is voor de Leider van het Regionaal Operationeel Team (ROT) en de derde is voor de adviseur in het COPI. Deze nieuwe opleidingen zijn multidisciplinair. In deze workshop krijgt u uitleg over de laatste ontwikkelingen en wordt u uitgedaagd mee te denken en mee te praten! De ontwikkelaars zullen dankbaar gebruik maken van uw kennis, expertise en praktijkervaring.