Boven de pet?

Een onderzoek naar grootschalige ordehandhaving in Nederland.

Op 3 december jl. is onder deze titel het landelijk onderzoek naar de ernstigste incidenten tussen 2002-2008, waarbij ME was betrokken, gepubliceerd en gepresenteerd aan bureaus CCB, ME-commandanten en docenten. Ruim honderd ME'ers uit de korpsen zijn bij het onderzoek betrokken geweest. De uitkomsten en ook gebeurtenissen als onlangs in Hoek van Holland geven aanleiding de Mobiele Eenheden en de opleiding door te ontwikkelen. Ook hierbij zijn inzichten en ervaringen van de werkvloer in de praktijk belangrijk. In deze workshop zullen vertegenwoordigers van de ME-opleidingen in Ossendrecht en het Lectoraat Openbare Orde & Gevaarbeheersing een inleiding houden over de conclusies en aanbevelingen, waarna ze graag in discussie gaan met de aanwezigen. Heb je een idee hoe het verder moet met de ME? Vertel het in deze workshop!