Informatievoorziening binnen grootschalig optreden:

de Afghanistan Conferentie in Den Haag

In maart 2009 vond de Afghanistan Conferentie in Den Haag plaats. Op dit politiek-gevoelige, internationale, grootschalige evenement lag een hoog veiligheid- en afbreukrisico. Daarnaast was er slechts een voorbereidingstijd van drie weken. Hoe krijg je dan toch de informatievoorziening in dit grootschalige evenement volledig op orde en dusdanig dat ieder risico wordt voorzien en beperkt? De informatievoorziening omtrent de Afghanistan Conferentie beperkte zich niet alleen tot de stad Den Haag, maar betrof ook de betrokkenheid van nationale en internationale bronnen. Het verkrijgen van een actuele informatiepositie op (inter)nationaal niveau is alleen mogelijk als er al een solide basis ligt voor een informatiepositie. Vanuit IGP en NIM zijn gestandaardiseerde informatieproducten ontwikkeld waardoor het korps Haaglanden voortdurend beschikt over een actuele informatiepositie op het gebied van openbare orde en criminaliteit, inclusief onder andere de hotshots, groepen, CSV-en en knooppunten die hierin een rol spelen. Hierdoor vormt een korte voorbereidingstijd geen knelpunt, maar kan in het geval van een SGBO voortdurend over een actueel beeld worden beschikt. Deze voorbereiding van de conferentie, maar ook de informatiepositie tijdens en na de conferentie worden in de workshop belicht. Evenals de innovatieve wijze van informatieverstrekking aan de politiemensen die betrokken waren bij het evenement, via de I-phones.