Evalueren van multidisciplinaire oefeningen

In deze workshop wordt ingegaan op de MasterClass Evaluatoren (MCE), de opleiding tot multidisciplinair evaluator. Verder zullen praktijkervaringen van evaluatoren, met name gericht op het COPI, aan bod komen. Aan u als deelnemer worden tips en verbetersuggesties gevraagd.