Het Landelijk Team Forensische Opsporing.

Alles uit de kast op complexe plaatsen delict.

Een ramp als de Poldercrash, Koninginnedag en Hoek van Holland kan ook in uw eigen politieregio voorkomen. Hoe pak je zo’n omvangrijke en complexe plaats delict aan? Vaak ontbreekt het aan voldoende mankracht of de juiste expertise. In hierboven genoemde onderzoeken is met één druk op de knop het LTFO opgeroepen. Het LTFO is een team van de Nederlandse politie en haar partners, waarin de deskundigheid op het gebied van forensische opsporing en identificatie van slachtoffers is gebundeld. Zij delen tijdens deze workshop graag hun ervaringen met u!