Koninginnedag 2009

Bedrijfsopvang de dagen erna

Ook in de dagen na Koninginnedag werd de collegiale opvang en nazorg verzorgd. Daarbij is een goede en complete registratie van de betrokken collega’s, welke helaas ontbrak, essentieel gebleken. Het Bedrijfs Opvang Team KLPD heeft hierin een zeer belangrijke taak vervuld en doet dat nog steeds. Ook nu nog worden er namen van betrokken collega’s bekend, welke niet werden geregistreerd.