Van toeschouwer naar deelnemer in de veiligheidsregio.

Samen werken of samenwerken? Hoe veiligheidsregio en politie een bijdrage leveren om het kloppende hart van de Nederlandse economie een veilige woon- en werkomgeving te laten zijn.

In deze workshop krijgt u een inleiding in de werkomgeving van de veiligheidsregio. De groei en de positionering van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond komt daarbij aan de orde. Verder wordt ingegaan op de vraag: ‘Samen werken of samenwerken? Kansen en bedreigingen’. Ook wordt de rol van de politie Rotterdam-Rijnmond ten opzichte van de veiligheidsregio belicht, waarbij punten aan de orde komen als: van toeschouwer naar deelnemer: partner in de multidisciplinaire planvorming, multidisciplinair oefenen, Gemeenschappelijke Meldkamer, deelnemer in de overlegorganen Adviesraad Risico- en Crisisbeheersing en lid van de Veiligheidsdirectie van de veiligheidsregio.