De tunnels

Op 27 september 2001 kwam de terreurdreiging die ‘9/11’ wereldwijd voelbaar had gemaakt wel heel dicht bij huis: beelden van in het zwart geklede, gemaskerde eenheden, scherpschutters, pantserwagens en zelfs marinehelikopters beheersten de journaals.
Een dreigbrief die bij het ANP was binnengekomen en een gedetailleerde beschrijving gaf van een aanslag, was aanleiding om een grootschalige beveiligingsoperatie van twee tunnels bij Amsterdam en twee tunnels bij Rotterdam in gang te zetten. De politie kreeg hierbij bijstand van verschillende krijgsmachtonderdelen en AT’ers van de politie stonden schouder aan schouder met leden van de BBE mariniers. Dit incident legde bloot welke hiaten er nog zaten in het interventie- instrumentarium van de overheid en gaf mede aanleiding tot latere politieke besluitvorming tot oprichting van de huidige Dienst Speciale Interventies. Xander Beenhakkers gaf als chef arrestatieteam leiding aan deze operatie in Rotterdam en blikt terug.