Grenzen verkennen

De inzet van het Rampen Identificatie Team (RIT) na de Tsunami in Thailand had tot gevolg dat de RIT- medewerkers, binnen 48 uur vanuit een vredige en bekende Hollandse Kerstsfeer, terecht kwamen in een onbekende tropische, boeddhistische en chaotische werkomgeving. Daarbij tevens geconfronteerd met een taakstelling, waarover ze geen van allen in de verste verte over hadden kunnen en willen dromen. Deze situatie heeft op ieder van hen als individu impact gehad. Naast het vinden en verleggen van hun professionele grenzen, zijn er ook momenten geweest dat ze hun eigen persoonlijke grenzen bewust en op sommige momenten onbewust overschreden.