Een inkijk in de (mogelijke) hulpverlening aan collega's op onze nationale luchthaven

De Collegiale Ondersteunings Groep (COG) van het District Schiphol van de Koninklijke Marechaussee wordt ingezet bij (mogelijk traumatische) incidenten waarbij collega's na het uitoefenen van hun taak betrokken zijn geweest.
Aan de hand van een introductie van het COG en het vertellen over gebeurtenissen, waarbij met name de Schipholbrand en de crash van de Turkish Airlines te sprake zullen komen, wordt in deze workshop geprobeerd inzicht te geven over hun manier van werken, de dilemma' s waar ze mee te maken krijgen en hoe de inzetten op een verschillende manier worden beleefd en/of verwerkt. Aan de workshop werken tevens collega's mee die daadwerkelijk bij de Schipholbrand en het neerstorten van het Turkse vliegtuig betrokken zijn geweest.