Zet het probleem centraal, anders loopt alles vast

We moeten ophouden met eenzijdige top down prestaties, dat alleen helpt niet meer. Slim vakmanschap betekent ‘vanuit het probleem redeneren’. Daarmee wordt niet bedoeld werken volgens een platgeslagen stappenplan. Nee, veel meer dan dat. Probleemoplossend werken betekent meer. Het omvat al die zaken die we al belangrijk vonden zoals; goed analyseren, samenwerken, partnergericht, de burger centraal zetten, maar dan echt een tandje dieper. Om buiten samenwerking slim in te richten en binnen de ondersteuning goed af te kunnen dwingen, is probleemoplossing het brandpunt van al onze aandacht.