Buurtsignaal Eindhoven

Geïnspireerd door de ervaringen in de USA (Chicago) en UK (Cardiff) is door de Politieacademie i.c. het Programmamanagement Gebiedsgebonden Politie een eigen variant van Signal Crime ontwikkeld: Buurtsignaal. Doel van dit project is om de ervaringen en opvattingen van burgers in wijken en buurten rond de thema’s leefbaarheid en veiligheid systematisch in kaart te brengen. In het vroege voorjaar van 2008 is een (pre)pilot uitgezet in de Eindhovense ‘prachtwijk’ Woensel West en op zijn effectiviteit en meerwaarde getoetst. De resultaten waren van dien aard, dat op dit moment, in een andere wijk maar opnieuw in Eindhoven, een tweede traject wordt uitgevoerd (Woensel Noord/Vlokhoven). Dit mede op nadrukkelijk verzoek/initiatief van (een zelforganisatie van) buurtbewoners. De gemeente (Veiligheidshuis) is formeel opdrachtgever. Mede op grond van de inzichten in Woensel West is het design op een aantal punten aangepast. Zo zijn, anders dan in Woensel West, niet alleen locale politiemensen betrokken, maar ook professionals vanuit de gemeente, de woningcorporatie en het welzijnswerk.

Het Lectoraat Integrale Veiligheid van Avans Hogescholen is van begin af aan nauw bij de voorbereiding en implementatie betrokken. Die bemoeienis moet er toe leiden dat naast een inhoudelijke analyse (hoe burgers hun wijk beoordelen, welke risicogebieden ze aanwijzen, hoe ze daarmee omgaan, welke oplossingen ze aandragen), ook op het proces/de methode wordt gereflecteerd. Die reflectie moet leermomenten bieden voor verdere implementatie – binnen en buiten de gemeente.
Tijdens de workshop zal door de verantwoordelijke Lector en medewerkers van het Lectoraat Integrale Veiligheid, maar ook door een delegatie van buurtbewoners verslag worden gedaan van de ervaringen en inzichten rond Buurtsignaal.