Effectieve bestrijding van woningcriminaliteit

In deze workshop wordt ingegaan op de effectieve bestrijding van woningcriminaliteit door onder andere het afgeven van risicowaarschuwingen en het voorspellen en aangeven van dadertypologieën. De resultaten middels een veiligheidsmonitor op gestandaardiseerde wijze aanbieden aan verschillende sturingsniveaus binnen de regio, dat aanleiding moet geven tot keuzes en acties die leiden tot het terugdringen van woningcriminaliteit binnen de regio Utrecht.