Geographic profiling

Geographic profiling biedt de politie de mogelijkheid effectief jacht te maken op de crimineel die seriedelicten pleegt en geen relatie heeft met het slachtoffer. Deze onbekende seriepleger komen we tegen op een breed scala van delicten en incidenten: van eenvoudige delicten (als vernielingen of graffiti) alsmede vermogensdelicten (als inbraken of straatroven) tot gewelddadige delicten (als moord, verkrachting of brandstichting). Deze schijnbaar willekeurig gepleegde gewelddadige delicten zorgen voor een hoge mate van angst en onrust onder de bevolking, waardoor de politie neigt gebruik te maken van zoveel mogelijk bronnen en hulpmiddelen als mogelijk om de verdachte te lokaliseren. Geographic profiling kan hierbij als extra hulpmiddel dienen. Onderzoek naar seriedelicten kan baat hebben bij het geografische perspectief dat focust op het ruimtelijke gedrag voorafgaande aan het delict. Doel van de analyse is vast te stellen wat de meest waarschijnlijke locatie (gebied) is waar de dader zijn uitgangspositie heeft voor het plegen van zijn delicten. Het voorziet een geografische focus die de zoektocht naar de verdachte optimaliseert.